macromedia dreamweaver 8

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Dreamweaver 8

Dreamweaver เป็นโปรแกรมประเภท Web Design ซึ่งมีคุณสมบัติในการใช้งานในแบบ WYSIWYG อ่านว่า วิสสิวิก (What You See Is What You Get) คือ โปรแกรมประเภทคุณออกแบบหน้าเว็บเพจ หรือเว็บไซต์ มาอย่างไรในโปรแกรม คุณก็จะเห็นงานของคุณเป็นแบบนั้น

การใช้งานของโปรแกรมจะอำนวยความสะดวกให้กับการออกแบบ webpage เป็นอย่างมาก โดยโปรแกรมจะทำงานในลักษณะ HTML Generator นั่นคือโปรแกรมจะสร้างรหัสคำสั่ง HTML โดยเราไม่จำเป็นต้องมานั่งเรียนรู้ CODE ของ HTML เลย เราก็สามารถสร้าง website ได้อย่างมืออาชีพแล้ว โดยโปรแกรมมีลักษณะการทำงาน คล้ายๆกับการพิมพ์เอกสารด้วย Word Processing ที่สามารถใช้เครื่องมือ (Tool bars) หรือแถบคำสั่ง (Menu bar) ควบคุมการทำงาน ช่วยให้การใช้งานง่าย สะดวกและรวดเร็ว

จุดเด่นของโปรแกม Macromedia Dreamweaver 8

ผู้ใช้ไม่ต้องศึกษาภาษา HTML ก็สามารถสร้างเว็บเพจได้ เพราะโปรแกรมมีฟังก์ชันการทำงานแบบ HTML Generator

สามารถสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) โดยใช้รูปแบบของ Macromedia Director ด้วยคุณสมบัติ Animate Netscape และ CSS-P Layers ทำให้ภาพเคลื่อนไหวบนเบราเซอร์ โดยไม่ต้องอาศัยโปรแกรมเสริมใดๆ

สามารถนำข้อความเข้ามาในโปรแกรมได้ (Import Text File)

สนับสนุน CSS (Cascading Style Sheet)

สามารถตรวจสอบชนิดของเบราเซอร์ได้

ความสามารถเกี่ยวกับการปรับปรุง ดูแลรักษาไซต์ เช่น โอนถ่ายข้อมูล (FTP) ขึ้นเครื่องแม่ข่าย และจัดการเพิ่มลบเว็บเพจได้ เป็นต้น

ความสามารถในการทำ Image Roller

สนับสนุนภาษาไทย

ฯลฯ


12 ความคิดเห็น:

ขอบคุณครับ ที่แสดงความเห็น